Ungdomsuddannelser 2019

Nærværende publikation berører kun de grønlandske ungdomsuddannelser. Oplysninger om grønlandske studerende på ungdomsuddannelser i udlandet kan fortsat trækkes i Grønlands Statistiks Statistikbank.

 

Lidt flere gennemførte en ungdomsuddannelse i 2019

I 2019 var der 711 gennemførte ungdomsuddannelser. Antallet af gennemførte uddannelser har været stigende i en årrække, og toppede i 2016 med 803 gennemførsler. Siden da er antallet af årlige gennemførsler faldet med 11,5 pct., men er stadig steget med 78 pct. siden 2005.

 

Figur 1. Fuldførte ungdomsuddannelser i Grønland 2005-2019

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

Antallet af gennemførsler på de gymnasiale uddannelser er på niveau med året før. I 2019 blev 283 gymnasiale uddannelser gennemført, mod 273 året før. I forhold til 2005 er antallet af gennemførsler på de gymnasiale uddannelser fordoblet.

 

Antallet af gennemførte forløb på erhvervsuddannelserne steg til 428 mod 395 året før; en stigning på 8 pct. 54 af disse var gennemførsler på den merkantile adgangsgivende eksamen MERX I, som er en halvårlig uddannelse for folk med en GUX uddannelse, som læser videre på et merkantilt forløb. Folk der starter på uddannelsen har i forvejen en ungdomsuddannelse, og det har derfor ikke nogen indvirkning på befolkningens uddannelsesprofil.

 

Samme antal aktive på ungdomsuddannelserne

I 2019 var der 2108 aktive studerende i Grønland, hvilket er på niveau med 2018. Der er sket et lille fald på 2 pct. hos ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Siden 2011 er antallet faldet med 345 studerende, svarende til et fald på 14 pct. Der er omtrent lige mange studerende på de gymnasiale uddannelser, som der er i erhvervsuddannelserne.

 

Færre påbegyndte erhvervsuddannelser, mens flere påbegyndte gymnasiale uddannelser

I 2018 var der 1.217 nye påbegyndte forløb[1] på ungdomsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til 2016, hvor det samlede antal af påbegyndte erhvervsuddannelser toppede. Antallet af påbegyndte uddannelser på gymnasialt niveau toppede i 2014, mens det tilsvarende toppede for erhvervsuddannelser i 2016.

 

Gennemsnitsalderen for studerende der starter en gymnasial uddannelse er 20 år, mens den er 27 år for studerende der starter en erhvervsuddannelse.

 

Figur 2. Nye påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2005-2019

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A).

 


[1] Studerende som ikke har et forudgående forløb på samme uddannelse