Tabel 1. Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus; årgang 2016

 

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

Uddannelsesniveau

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

36

7

25

-

68

10

2

7

-

19

Suppleringskurser ........

12

19

16

-

47

3

6

5

-

14

Kort videregående uddannelse

24

2

9

-

35

7

1

3

-

11

Bacheloruddannelse .......

46

-

10

-

56

13

-

3

-

16

Professionsbacheloruddannelse

42

-

8

-

50

12

-

2

-

14

Ingen registrering .........

-

-

-

89

89

-

-

-

26

26

I alt ....................

160

28

68

89

345

45

9

20

26

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).

 

Tabel 2. Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus og køn; årgang 2016

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

Mænd

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse ......

18

2

7

-

27

9

3

8

-

20

Suppleringskurser ........

5

9

5

-

19

1

2

3

-

5

Kort videregående uddannelse

12

-

2

-

14

7

2

-

-

9

Bacheloruddannelse ......

9

-

3

-

12

9

-

7

-

16

Professionsbacheloruddannelse

9

-

5

-

14

11

-

3

-

15

Ingen registrering .........

-

-

-

42

42

-

-

-

35

35

I alt ...................

53

11

22

42

117

37

7

21

35

100

Kvinder

                                      antal                                  

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

18

5

18

-

41

8

2

8

-

18

Suppleringskurser ........

7

10

11

-

28

3

5

5

-

13

Kort videregående uddannelse

12

2

7

-

21

6

1

3

-

10

Bacheloruddannelse .......

37

-

7

-

44

17

-

3

-

20

Professionsbacheloruddannelse

33

-

3

-

36

15

-

1

-

16

Ingen registrering .........

-

-

-

47

47

-

-

-

23

23

I alt ....................

107

17

46

47

217

49

8

20

23

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU2).