Gymnasieskolerne

Der er stor forskel på, hvor mange studenter, der fortsætter i en videregående uddannelse, alt efter hvilken uddannelsesinstitution de dimitterer fra. Blandt årgang 2016 gik 47 pct. af dimittenderne fra GUX Nuuk videre i en videregående uddannelse inden 2 år, mens det tilsvarende tal var 32 pct. af dimittenderne fra GUX Aasiaat. GUX Nuuk og GUX Qaqortoq har begge oplevet en stigning i 2016 efter en årgang med små overgangsrater, mens GUX Sisimiut og GUX Aasiaat begge oplever fald.

 

Figur 4. Andelen af studenter startet på videregående uddannelse indenfor 2 år opdelt på afgangsinstitution, 2003-2016

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Note: På grund af små årgange udgør én student mellem 1-2 pct. En del af variationen i andelen, der fortsætter i uddannelse over tid, kan derfor hænge sammen med små årgange.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).