Flere gennemførte en videregående uddannelse i 2018

Antal gennemførte videregående uddannelser steg med 10 pct. fra 2017 til 2018. I alt blev der gennemførte 276 uddannelser. Heraf blev 60 pct. gennemført i Grønland. Mens antallet af gennemførte uddannelser i udlandet faldt med 7 pct., steg antallet i Grønland med 26 pct.

 

Set over en længere periode har der været en stor stigning i antallet af gennemførte forløb på de videregående uddannelser. Siden 2005 er antallet steget med 104 pct.   

 

Figur 1. Fuldførte videregående uddannelser opdelt efter uddannelsesland, 2005-2018

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

Blandt de videregående uddannelser bliver der uddannet flest fra professionsbacheloruddannelserne, mens færrest vælger en kandidatuddannelse. Udviklingen viser dog at flere gennemfører en kandidatuddannelse. I 2018 blev der uddannet 34 kandidater, hvilket er dobbelt så mange i forhold til 2005. Langt de fleste bliver uddannet i udlandet.

 

Figur 1. Fuldførte videregående uddannelser opdelt efter uddannelseskategori, 2005-2018

 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

3 ud af 10 læser i udlandet

I 2018 var der 1.280 aktive studerende på videregående uddannelser. Heraf var 893 studerende aktive i Grønland, mens 387 studerende var aktive i udlandet. Antallet af aktive ligger på samme niveau som i 2016. Siden 2005 er antallet af aktive steget med 77 pct. Det er de videregående uddannelser i Grønland, som har oplevet den største vækst.

 

Flere påbegyndte en kandidatuddannelse i Grønland

Antallet af påbegyndte forløb på videregående uddannelser toppede i 2015, men er sidenhen faldet med 7 pct. frem til 2018. Det gælder både på uddannelser i Grønland og i udlandet. Antallet af påbegyndte forløb i 2018 ligger dermed på samme niveau som i 2012. Det seneste år er der dog sket en stigning på 14 pct.

Samlet overblik

 

Tabel 1. Studerende på de videregående uddannelser opdelt efter uddannelseskategori, status og uddannelsesland, 2016-2018

 

2016

2017

2018

 

Grønland

Udland

Grønland

Udland

Grønland

Udland

Kort videregående uddannelse

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

73

53

74

49

96

49

Aktive .....................

98

81

106

85

125

82

Fuldførte ...................

38

23

31

28

36

32

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

139

73

106

59

176

46

Aktive .....................

456

167

446

142

473

114

Fuldførte ...................

109

23

71

40

105

28

Bachelor

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

67

69

59

61

76

49

Aktive .....................

167

163

170

142

194

126

Fuldførte ...................

27

18

19

24

20

21

Kandidat

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

24

25

27

30

18

24

Aktive .....................

79

72

90

71

101

65

Fuldførte ...................

2

26

12

25

6

28

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A , http://bank.stat.gl/UDDISC11FB , http://bank.stat.gl/UDDISC11D ).

 

Tabel 2. Fuldførte videregående uddannelser i Grønland opdelt efter uddannelseskategori og uddannelse, 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Kort videregående uddannelse

 

 

 

 

Serviceøkonom ....................

5

10

11

3

4

Akademiuddannelse ................

11

23

22

23

30

Procestekniker .....................

1

6

5

5

2

Præst ............................

-

2

-

-

-

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

Folkeskolelærer ....................

45

41

51

23

33

Folkeskolelærer - decentral ............

-

-

-

-

4

Oversættelse og tolkning .............

-

-

1

7

6

Journalist .........................

3

2

6

6

3

Diplomingeniør - arktisk teknologi .......

5

5

4

3

4

Sygeplejeske ......................

14

10

7

10

8

Socialpædagog ....................

12

50

9

15

12

Socialpædagog - decentral ...........

-

-

20

-

25

Socialrådgiver .....................

6

10

11

7

10

Bachelor

 

 

 

 

 

Teologi ...........................

2

-

1

-

3

Sprog, litteratur og medier ............

2

5

6

5

1

Samfundsvidenskab .................

8

2

8

6

7

Kultur- og samfundshistorie

5

5

12

8

9

Kandidat

 

 

 

 

 

Sprog, litteratur og medier ............

3

2

1

2

2

Samfundsvidenskab .................

1

7

1

5

2

West Nordic studies .................

-

-

-

1

-

Kultur- og samfundshistorie ...........

1

2

-

4

2

I alt .............................

124

182

176

133

167

Note: Studerende, som startede på den decentrale uddannelse til socialpædagog før 2014, blev registreret på den ordinære uddannelse til socialpædagog.  Decentrale socialpædagoger i 2013: 14 og 2015: 34.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11K).