Samlet oversigt

 

Tabel 2: Unge mellem 16 og 25 år efter registrering, 2012-2017

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Efterskole 

327

349

356

316

355

352

Gymnasial uddannelse

1.284

1.252

1.209

1.174

1.096

1.054

Erhvervsuddannelse

820

737

678

601

589

587

Videregående uddannelse

487

520

516

512

479

420

I beskæftigelse 

2.963

3.016

2.783

2.964

3.019

3.093

Ungemålgruppen

3.336

3.301

3.389

3.116

2.898

2.787

I alt 

9.217

9.175

8.931

8.683

8.436

8.293

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).

 

Tabel 3: Unge mellem 16 og 25 år efter registrering og alder, 2017

 

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

24 år

25 år

Efterskole

297

48

7

.

.

.

.

.

.

.

Gymnasial uddannelse

86

203

198

201

123

65

45

47

43

43

Erhvervsuddannelse

9

24

43

45

76

58

81

79

87

85

Videregående uddannelse

 

.

5

32

50

68

85

91

89

I beskæftigelse 

104

163

191

244

325

350

389

422

462

443

Ungemålgruppen

286

306

331

296

313

279

262

246

230

238

I alt 

782

744

770

791

869

802

845

879

913

898

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).