Andelen af unge med en ungdomsuddannelse

43 pct. af de unge mellem 16-25 år var aktiv eller havde gennemført en ungdomsuddannelse i 2017. Andelen har ikke ændret sig siden 2014. Andelen, som har afsluttet en ungdomsuddannelse, er dog steget fra 14 pct. i 2010 til 21 pct. i 2017.

 

Figur 4. Andelen af unge mellem 16-25 år, som har afsluttet eller er aktiv på en ungdomsuddannelse, 2010-2017

Note: Aktiv på uddannelse inkluderer kun studerende der ikke tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).