Tabel 1. Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus; årgang 2015

 

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

Uddannelsesniveau

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

28

11

25

-

64

9

3

8

-

20

Suppleringskurser ........

13

20

9

-

42

4

6

3

-

13

Kort videregående uddannelse

15

2

3

-

20

5

1

1

-

6

Bacheloruddannelse .......

36

-

13

-

49

11

-

4

-

15

Professionsbacheloruddannelse

44

-

9

-

53

14

-

3

-

16

Ingen registrering .........

-

-

-

97

97

-

-

-

30

30

I alt ....................

136

33

59

97

325

42

10

18

30

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).

 

Tabel 2. Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus og køn; årgang 2015

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

I alt

Mænd

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse ......

10

4

9

-

23

9

3

8

-

20

Suppleringskurser ........

1

2

3

-

6

1

2

3

-

5

Kort videregående uddannelse

8

2

-

-

10

7

2

-

-

9

Bacheloruddannelse ......

11

-

8

-

19

9

-

7

-

16

Professionsbacheloruddannelse

13

-

4

-

17

11

-

3

-

15

Ingen registrering .........

-

-

-

42

42

-

-

-

36

36

I alt ...................

43

8

24

42

117

37

7

21

36

100

Kvinder

                                      antal                                  

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

18

7

16

-

41

9

3

8

-

20

Suppleringskurser ........

12

18

6

-

36

6

9

3

-

17

Kort videregående uddannelse

7

-

3

-

10

3

-

1

-

5

Bacheloruddannelse .......

25

-

5

-

30

12

-

2

-

14

Professionsbacheloruddannelse

31

-

5

-

36

15

-

2

-

17

Ingen registrering .........

-

-

-

55

55

-

-

-

26

26

I alt ....................

93

25

35

55

208

45

12

17

26

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU2).