Gymnasieskolerne

Der er stor forskel på, hvor mange studenter, der fortsætter i en videregående uddannelse alt efter hvilken uddannelsesinstitution, de dimitterer fra. Blandt årgang 2015 gik 45 pct. af dimittenderne fra GUX Sisimiut videre i en videregående uddannelse inden 2 år, mens det tilsvarende tal var 27 pct. af dimittenderne fra GUX Qaqortoq. Alle gymnasieskoler har dog oplevet et fald i andelen af studenter, som er startet på en videregående uddannelse jf. nedenstående graf.

 

Figur 4. Andelen af studenter startet på videregående uddannelse indenfor 2 år opdelt på afgangsinstitution, 2010 og 2015

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse.

Note: På grund af små årgange udgør én student mellem 1-2 pct. En del af variationen i andelen, der fortsætter i uddannelse over tid, kan derfor hænge sammen med små årgange.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).