Formål

Formålet med denne statistik er at måle andelen af studenter fra gymnasiet, som fortsætter i og gennemfører en videre uddannelse indenfor 1-10 år.

Datagrundlag

Statistikken er lavet på baggrund af de eksisterende registre, som ligger til grund for statistikken over gennemførte uddannelsesforløb, påbegyndte uddannelsesforløb og aktive studerende for perioden 2003 og frem.

Den tidligere gymnasiale uddannelse ”1-årigt studieforberedende kursus for voksne”, er ikke inkluderet i datagrundlaget.

 

Metode

De studerende, som har gennemført en gymnasial uddannelse, sammenkøres for de efterfølgende 1-10 år efter slutåret med registrene over påbegyndte uddannelsesforløb, gennemførte uddannelsesforløb og aktive studerende.

For hvert år får de studerende en status, der angiver, om de er aktive på en uddannelse, eller om de har gennemført uddannelsen i ét af de forudgående kalenderår. Personer, som efter gymnasiet har påbegyndt en uddannelse, men ikke er registreret som værende aktive eller har gennemført uddannelsen, får statussen ”afbrudt”. De personer, som ikke er påbegyndt en uddannelse efter gymnasiet, får statussen ”ej påbegyndt”.

Statustidspunkt

Angiver det antal år efter en gennemført gymnasial uddannelse, hvor uddannelsesstatus opgøres pr. 31. december.

Uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet klassificeres efter International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. Grønlands Statistik har udgivet en uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, der indgår i et givet uddannelsesområde eller ISCED-kategori. Nomenklaturen kan findes på www.stat.gl under Uddannelse. Klik på den seneste publikation og derefter på Metode.

 

Uddannelsesstatus

Angiver personens uddannelsesstatus ultimo året på det valgte statustidspunkt. Uddannelsesstatussen er opgjort i følgende rækkefølge:

·         aktiv i uddannelse

·         gennemført uddannelse

·         afbrudt uddannelse

·         ej påbegyndt uddannelse

 

Opgørelse

Statistikken over overgangen fra gymnasial uddannelse til videre uddannelse opgøres som antallet af personer, som er aktiv, har gennemført, afbrudt eller ikke er påbegyndt en uddannelse 1-10 år efter, at de har gennemført en gymnasial uddannelse.

 

Tabellerne opgøres efter påbegyndt uddannelsesniveau, gymnasial afgangsinstitution og køn.

Begrænsninger og faldgruber

I statussen ”afbrudt” indgår også studerende under orlov.

 

Statistikken tager udgangspunkt i personer, som har gennemført en gymnasial uddannelse. De personer, som efterfølgende flytter fra Grønland og tager en uddannelse uden om det grønlandske uddannelsesstøttesystem, vil indgå med statussen ”ej påbegyndt uddannelse”.

 

I statistikbanktabellen indgår en person kun én gang. Det betyder at tabellen ikke viser alle personer, som påbegynder et givent uddannelsesniveau. Fx vil personer, som påbegynder en videregående uddannelse efter tidligere at have gennemført en erhvervsuddannelse, stå opgjort under de videregående uddannelser med statussen ”aktiv”. Ligeledes vil personer, som afbryder en videregående uddannelse efter tidligere at have gennemført en erhvervsuddannelse, vil stå opgjort under erhvervsuddannelserne med statussen ”gennemført”.