Tabellerne indeholder karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangselever og FA elever opgjort på kommuner, køn og skoler, samt karakterfordelingen opgjort på kommuner.

 

Tallene har tidligere været offentliggjort af Uddannelsesstyrelsen i Karakterdatabasen. Formålet med at offentliggøre data i statistikbanken er at gøre data lettere tilgængeligt for offentligheden på en mere brugervenlig platform. Der kan nu via statistikbanken lettere dannes et overblik over udviklingen af karaktererne i folkeskolen.

 

For nærmere beskrivelse af metoden henvises til metodenotatet.

 

Der gøres opmærksom på, at statistikkerne kun opgør resultaterne for aflagte prøver i folkeskolen. Der er således ikke data på andelen af elever, som ikke går op til afgangsprøven.