Folkeskolens Trintest resultater for 2018 er nu i statistikbanken

Tabellerne er en opgørelse over løsningssikkerheden (pct. rigtige svar) i trintestene for folkeskolens 3. og 7. klasse fordelt på kommune, køn og bosted, samt løsningssikkerheden opdelt på landets skoler.

 

Tallene er allerede tidligere offentliggjort af Uddannelsesstyrelsen i Trintestdatabasen. Formålet med også at offentliggøre data i statistikbanken er at gøre data lettere tilgængeligt for offentligheden på en mere brugervenlig platform. Der kan nu via statistikbanken lettere dannes et overblik over udviklingen af trintest resultater i folkeskolen.

 

For nærmere beskrivelse af metoden henvises til metodenotatet.

 

Der gøres opmærksom på, at statistikkerne kun opgør resultaterne for aflagte tests i folkeskolen. Der er således ikke data på andelen af elever, som ikke deltager i trintest.