Tabel 1. Gymnasial uddannelse, årgang 2012

 

 

Andel i procent

2012-2017

Antal i alt

Gennemført indenfor 3 år

Gennemført indenfor 5 år

Stadig aktiv

Afbrudt

I alt

513

49,1

61,8

4,7

33,5

 

 

 

 

 

 

Mænd

189

47,1

56,6

3,7

39,7

Kvinder

324

50,3

64,8

5,2

29,9

 

 

 

 

 

 

Grønland

464

48,3

61,2

4,7

34,1

Udenfor Grønland

49

57,1

67,3

4,1

28,6


Note: Vedrører kun den 3 årige gymnasiale uddannelse. Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11L, http://bank.stat.gl/UDDISC11M).

 

Tabel 2. Kortere erhvervsuddannelse, årgang 2013

 

 

Andel i procent

2013-2017

Antal i alt

Gennemført indenfor 2 år

Gennemført indenfor 4 år

Stadig aktiv

Afbrudt

I alt

214

62,6

65,4

0,5

34,1

 

 

 

 

 

 

Mænd

88

55,7

55,7

0,0

44,3

Kvinder

126

67,5

72,2

0,8

27,0

 

 

 

 

 

 

Grønland

192

64,1

66,7

0,5

32,8

Udenfor Grønland

22

50,0

54,5

-

45,5

Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11L, http://bank.stat.gl/UDDISC11M).

 

Tabel 3. Almene erhvervsuddannelser, årgang 2011

 

 

Andel i procent

2011-2017

Antal i alt

Gennemført indenfor 4 år

Gennemført indenfor 6 år

Stadig aktiv

Afbrudt

I alt

658

41,5

47,6

2,4

50,0

 

 

 

 

 

 

Mænd

349

36,4

41,3

3,4

55,3

Kvinder

309

47,2

54,7

1,3

44,0

 

 

 

 

 

 

Grønland

631

42,0

48,3

2,5

49,1

Udenfor Grønland

27

29,6

29,6

0,0

70,4

Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11L, http://bank.stat.gl/UDDISC11M).