Metode

Forud for denne publikation har Grønlands Statistik revideret metoden for uddannelsesstatistikken. Revisionen ændrer hovedsageligt metoden til at opgøre aktive studerende, da studerende under orlov ikke længere medregnes som værende aktive. Tallene er derfor nedjusteret i forhold til tidligere publicerede tal. Derudover opgøres tabellen over afbrudte forløb ikke længere (UDDISC11C). I stedet er en ny opgørelse under udvikling, som opgør uddannelsesstatus for påbegyndte studerende.

 

Datagrundlag

Uddannelsesstatistikken i denne publikation baserer sig på administrative data fra Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Registeret indeholder kun data på støtteberettigede uddannelser. Data på danske uddannelser i Grønland (politi- og anstaltsbetjent) og virksomheders egne uddannelsesprogrammer indgår ikke i registeret.

 

Metode

Grønlands Statistik gennemfører en række logiske kontroller, valideringer og efterbehandlinger af dataet inden brug.

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres hvert år 3 år tilbage i tiden baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Dette er gjort med henblik på at skabe ensartethed i de fremtidige uddannelsesstatistikker samtidig med, at der tages hensyn til eventuelle bagudrettede ændringer i uddannelsesregisteret.

 

Opgørelse

Uddannelsesstatistikkens tællingsår følger kalenderåret.  Undtagen er opgørelsen over aktive studerende, som opgøres på skæringsdatoen den 31/12.

I uddannelsesstatistikken er enheden uddannelsesforløb. Der er ikke lighed mellem antal uddannelsesforløb og personer. Eksempelvis kan en studerende starte på én uddannelse, afbryde denne og så starte på en ny uddannelse inden for samme tællingsår. Personen vil dermed tælle med 2 gange som værende påbegyndt. Det eneste tidspunkt hvor der er sammenfald mellem antal uddannelsesforløb og personer er i opgørelsen af aktive studerende.

Statistikken over uddannelsesaktivitet indeholder tabeller over påbegyndte, aktive og gennemførte uddannelser opdelt på uddannelsesniveau, køn og alder. Statistikken er opdelt i

·         Uddannelsesforløb opdelt på uddannelsesland

·         Uddannelsesforløb i Grønland opdelt på skole og uddannelse

Grønlands Statistik klassificerer uddannelsesstatistikken efter UNESCO’s internationale standard ISCED2011. Grønlands Statistik har udgivet en uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, der indgår i et givet uddannelsesniveau eller ISCED2011-kategori. Nomenklaturen kan findes på www.stat.gl under Uddannelse.