Ungdomsuddannelser 2017

Nærværende publikation berører kun de grønlandske ungdomsuddannelser. Oplysninger om grønlandske studerende på ungdomsuddannelser i udlandet kan fortsat trækkes i Grønlands Statistiks Statistikbank.

 

Færre gennemførte en ungdomsuddannelse i 2017

I 2017 var der 703 gennemførte ungdomsuddannelser. Det er det laveste niveau siden 2011. Antallet af gennemførte ungdomsuddannelser har været stigende siden 2005 og toppede i 2016. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af gennemførte ungdomsuddannelser imidlertid med 12 pct. På trods af nedgangen i 2017, er antallet af gennemførte ungdomsuddannelser siden 2005 steget med 76 pct.

 

Figur 1. Fuldførte ungdomsuddannelser i Grønland 2005-2017

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D) .

 

Det største fald i 2017 er sket på de gymnasiale uddannelser, hvor antallet af gennemførte forløb er faldet med 19 pct. Det skyldes hovedsageligt, at det 1 årige studieforberedende kursus for voksne blev nedlagt i sommeren 2016. I 2017 gennemførte 298 en gymnasial uddannelse, hvilket er en stigning på 110 pct. siden 2005.

 

Antallet af gennemførte uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne faldt også i 2017. Siden 2015, hvor antallet af gennemførte erhvervsuddannelser toppede, er niveaet faldet med 9 pct. I 2017 blev der gennemført 405 erhvervsuddannelser. Det er en stigning på 58 pct. siden 2005.

 

Færre aktive studerende på erhvervsuddannelserne

I 2017 var der 2.179 aktive studerende i Grønland, hvilket er på niveau med 2016. Siden 2011 er antallet faldet med knap 300 studerende, svarende til 11 pct. Faldet skyldes især færre studerende på erhvervsuddannelserne.

 

Antal påbegyndte erhvervsuddannelser toppede i 2016

I 2017 var der 1.236 nye påbegyndte forløb[1] på ungdomsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til 2016. Det var især på erhvervs­uddannelserne, hvor antallet af påbegyndte forløb faldt. Faldet skal dog ses i sammenhæng med et meget højt niveau i 2016, hvor antallet af påbegyndte forløb på erhvervsuddannelserne var historisk højt.

I 2017 startede den nye gymnasiale uddannelse ”2 årigt studieforberedende kursus for voksne”, hvor 23 elever startede. Det samlede antal af påbegyndte uddannelsesforløb på de gymnasiale uddannelser ligger dog på samme niveau i 2017 som i 2016. Dette skal dog ses i lyset af de faldende ungdomsårgange.

 

Gennemsnitsalderen for studerende der starter en gymnasial uddannelse er 20 år, mens den er knap 27 år for studerende der starter en erhvervsuddannelse.

 

Figur 2. Nye påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2005-2017

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A).

 

 

Samlet overblik

 

Tabel 1. Studerende på de ungdomsuddannelserne opdelt efter uddannelseskategori og status, 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Gymnasiale uddannelser

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

513

577

515

464

461

Aktive ....................

1211

1226

1206

1098

1086

Fuldførte ..................  

513

577

515

464

461

Erhvervsuddannelser

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

694

737

736

824

775

Aktive ....................

1166

1142

1095

1104

1093

Fuldførte ..................    .

388

404

443

432

405

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A, http://bank.stat.gl/UDDISC11B, http://bank.stat.gl/UDDISC11D)

 [1] Studerende som ikke har et forudgående forløb på samme uddannelse