Folkeskolens karakterdata er nu i statistikbanken

Karakterer fra folkeskolens afgangsprøver og resultater fra folkeskolens trintest findes fra i dag i statistikbanken bank.stat.gl.

 

Statistikker på folkeskolens afgangsprøver udgives første gang for perioden 2008-2017. Tabellerne indeholder karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangselever og FA elever opgjort på kommuner, køn og skoler, samt karakterfordelingen opgjort på kommuner.

 

Statistikken på folkeskolens trintest udgives første gang for perioden 2009-2017.  Tabellerne er en opgørelse over løsningssikkerheden (pct. rigtige svar) i trintestene for folkeskolens 3. og 7. klasse fordelt på kommune, køn og bosted, samt løsningssikkerheden opdelt på landets skoler.

 

Tallene er allerede tidligere offentliggjort af Uddannelsesstyrelsen i Karakterdatabasen og Trintestdatabasen. Formålet med også at offentliggøre data i statistikbanken er at gøre data lettere tilgængeligt for offentligheden på en mere brugervenlig platform. Der kan nu via statistikbanken lettere dannes et overblik over udviklingen af karakterer og trintest resultater i folkeskolen.

 

For nærmere beskrivelse af metoden henvises til metodenotatet.

 

Der gøres opmærksom på, at statistikkerne kun opgør resultaterne for aflagte prøver og tests i folkeskolen. Der er således ikke data på andelen af elever, som ikke går op til afgangsprøven eller deltager i trintest.