Uddannelser udover folkeskolen

Ved udgangen af 2016 havde i alt 5.156 personer en videregående uddannelse som højeste uddannelse. I procent svarer det til 12,1 pct. af befolkningen over 16 år, hvilket er en stigning på 2,6 procentpoint på 10 år.

Samme år havde i alt 11.143 personer enten en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller taget suppleringskursus som højeste uddannelse. Det svarer til 26,1 pct. af befolkningen over 16 år, og er en stigning på 4,8 procentpoint på 10 år.

 

Figur 1 illustrerer, at andelen af kvinder med en videregående uddannelse er steget henover de seneste år og udgjorde 56,2 pct. i 2016. Ti år tidligere var det kønsmæssigt ligelig fordelt. Det er primært professionsbachelorer og især indenfor sundhed og velfærd og læreruddannelsen kvinderne har uddannelse. Mændene har også primært professionsbachelorer indenfor læreruddannelsen. Desuden har de uddannelser indenfor arkitektur og byggeri samt ingeniør og teknik, men også de korte videregående erhvervsuddannelser bl.a. indenfor erhverv og administration fylder.

 

Personer med professionsbachelorer udgør fortsat de fleste af de videregående uddannelser med 2.580 personer. Bacheloruddannede udgør 251 personer, hvilket er næsten en fordobling på 10 år.

 

Figur 1. Antal personer i befolkningen med en afsluttet uddannelse over folkeskolen opgjort ultimo år og inddelt efter køn og år

Note: Gymnasial- og erhvervsuddannelse omfatter også suppleringskurser.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISCPROB)