Resume

Generelt set fortsætter den positive udvikling i befolkningens uddannelsesniveau, som er set siden starten af tidserien i 2002.

 

Ved udgangen af 2016 havde 38,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse udover folkeskolen. Heraf havde 12,1 pct. en videregående uddannelse, imens 26,1 pct. havde en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller et suppleringskursus. Det er en stigning på hhv. 2,6 procentpoint og 4,8 procentpoint på 10 år.

 

Andelsmæssigt havde over halvdelen af befolkningen som var i trediverne og start fyrrerne i 2016 en uddannelse over folkeskolen. Heraf havde knap hver femte en videregående uddannelse og mere end hver tredje en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller suppleringskursus.