Samlet overblik

I perioden 2012 til 2016 har der på de videregående uddannelser været 715 fuldførte forløb i alt. Der har været 804 aktive studerende og  173 afbrudte uddannelsesforløb i 2016.

 

Tabel 1. Antal forløb på de videregående uddannelser i perioden 2012-2016 fordelt på uddannelserne

 

2012

2013

2014

2015

2016

Kort videregående erhvervsuddannelse

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

41

43

52

57

71

Aktive .............................

54

75

93

99

99

Afbrudte ...........................

18

10

20

13

35

Fuldførte ...........................

27

16

17

41

38

Bachelor

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

56

68

64

64

67

Aktive .............................

132

141

151

171

176

Afbrudte ...........................

48

45

38

34

38

Fuldførte ...........................

21

15

17

12

27

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

194

135

186

189

138

Aktive .............................

501

467

488

489

452

Afbrudte ...........................

65

85

102

65

86

Fuldførte ...........................

77

80

80

113

105

Kandidat

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

17

14

16

16

24

Aktive .............................

50

54

63

67

77

Afbrudte ...........................

8

7

2

2

14

Fuldførte ...........................

6

5

5

11

2

Note: Alle opgørelser er ”ved årets udgang”. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som afbrudt, hvis vedkommende har haft status på en eller flere uddannelser i løbet af året.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11E , http://bank.stat.gl/UDDISC11F , http://bank.stat.gl/UDDISC11G og http://bank.stat.gl/UDDISC11H ).