Samlet overblik

I perioden 2011 til 2015 har der på de videregående uddannelser været 669 fuldførte forløb i alt. Der er også sket en stigning i aktive uddannelsesforløb og med 834 aktive studerende i 2015 var det årerækkens højeste antal. Henover årene er der også sket et fald i antallet af afbrudte uddannelsesforløb.

 

Tabel 1. Antal forløb på de videregående uddannelser i perioden 2011-2015 fordelt på uddannelserne

 

2011

2012

2013

2014

2015

Kort videregående erhvervsuddannelse

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

35

42

46

53

66

Aktive .............................

56

53

73

90

103

Afbrudte ...........................

13

18

10

19

12

Fuldførte ...........................

17

27

16

17

41

Bachelor

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

58

61

69

65

65

Aktive .............................

143

134

142

154

173

Afbrudte ...........................

33

49

46

36

34

Fuldførte ...........................

17

21

15

17

12

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

211

200

140

194

195

Aktive .............................

426

484

459

471

490

Afbrudte ...........................

52

65

85

102

63

Fuldførte ...........................

92

77

80

80

113

Kandidat

 

 

 

 

 

Påbegyndte ........................

12

18

16

16

17

Aktive .............................

45

50

55

64

68

Afbrudte ...........................

5

8

7

2

2

Fuldførte ...........................

2

5

4

5

11

Note: Alle opgørelser er ”ved årets udgang”. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som afbrudt, hvis vedkommende har haft status på en eller flere uddannelser i løbet af året.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11E , http://bank.stat.gl/UDDISC11F , http://bank.stat.gl/UDDISC11G og http://bank.stat.gl/UDDISC11H ).