Metode

Grønlands Statistik vil fremadrettet kun opgøre uddannelsesstatistik efter

UNESCO’s internationale standard ISCED2011.

 

Forud for denne publikation har Grønlands Statistik revideret uddannelsesstatistikken for at sikre sammenlignelighed over tid. Revisionen ændrer ikke væsentligt i forhold til tidligere offentliggjorte tal.

.

Fremadrettet vil de seneste tre års tal være foreløbige, mens tidligere tal vil være endelige. I nærvende publikation er tallene fra 2012 og frem til 2015 derfor foreløbige.

 

Data

Uddannelsesstatistikken i denne publikation baserer sig på administrative data fra Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF).

Inden Grønlands Statistik kan tælle på dette datagrundlag skal USF-data gennemgå en række logiske kontroller, valideringer og efterbehandlinger.

Et dokument, der beskriver disse kan findes på www.stat.gl under Uddannelse. Klik på den seneste publikation og derefter på Metode. Dokumentet hedder: ”Validering af USF Uddannelsesdata.pdf”

 

Tællingsenheder

I uddannelsesstatistikken er den enhed der tælles Uddannelsesforløb.

Et uddannelsesforløb er en person på en uddannelse. Det betyder, at der ikke er helt lighed mellem antal uddannelsesforløb og personer. Eksempelvis kan en studerende godt nå at starte på én uddannelse, afbryde denne og så starte på en ny uddannelse, alt inden for samme tællingsår. Det eneste tidspunkt man kan sige, at der helt sammenfald mellem uddannelsesforløb og personer er i opgørelsen af aktive studerende på de enkelte uddannelser. Denne opgørelse sker ved årets udgang, og man kan kun være aktiv på én uddannelse ad gangen.

Uddannelsesstatistikken arbejder med tællingsår. Det følger kalenderåret og betyder, at der tælles på de aktiviteter, der er foregået i løbet af året undtagen i de tilfælde – som for aktive studerende – hvor der tælles på ét bestemt tidspunkt nemlig ved udgangen af året.

 

ISCED2011

Som et af de første områder i verden er Grønland nu i stand til at opgøre uddannelser efter UNESCO’s ISCED2011-standard. Et udviklingsarbejde med deltagelse af Grønlands Statistik og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har gjort dette muligt.

 

Nomenklatur

Grønlands Statistik har udgivet en uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, der indgår i et givet uddannelsesområde eller ISCED2011-kategori.

Nomenklaturen har form af et Excel-regneark og kan findes på ww.stat.gl under Uddannelse. Klik på den seneste publikation og derefter på Metode. Regnearket hedder: ”Nomenklatur med ISCED2011 Maj2015.xlsx”.