Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Figur 1 nedenfor viser højeste fuldførte uddannelsesniveau for personer over 16 år henover de sidste ti år. I 2014 havde 36,2 pct. en uddannelse over folkeskolen. Det er en stigning på 6 procentpoint siden 2004.

 

Figur 1. Befolkningen over 16 år opgjort ultimo år og inddelt efter højeste uddannelsesniveau

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISCPROB).

 

Det er især de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, der bliver valgt, men der er også kommet flere professionsbachelorer i befolkningen.

I 2014 havde 15.440 personer over 16 år en uddannelse udover folkeskolen, hvor af 10.447 personer havde en gymnasial eller erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse.

 

Nedenfor er befolkningen over 16 år inddelt efter landets fire kommuner. Her ses det også, at andelen af personer med en uddannelse over folkeskolen er steget i alle kommuner de sidste ti år.

 

Figur 2. Befolkningen i kommunerne over 16 år opgjort ultimo år og inddelt efter højeste uddannelsesniveau

Note: Personer bosat udenfor kommunerne er ikke med i figuren.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISCPROB).

 

Andelsmæssigt er der sket den største stigning i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor andelen af personer med en uddannelse over folkeskolen er steget med 6,7 procentpoint henover de sidste ti år. Ses der på de gymnasiale, erhvervs- og efteruddannelserne er der i Kommune Kujalleq sket den største udvikling med en stigning på 5,7 procentpoint.