Befolkningens uddannelsesprofil 2014

Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse over folkeskoleskoleniveau. Det er 6 procentpoint flere end for ti år siden.

 

Især de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne er populære, men der er også kommet flere professionsbachelorer. Professionsbachelorerne udgjorde i 2014 over halvdelen af personerne med en videregående uddannelse.