Rettelse 3. juli 2015:

Ny tabel 1 i denne publikation

’Aktive studerende på uddannelserne 2003-2014’ i Statistikbanken

Erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 2014

I det seneste årti er der sket en forøgelse i antallet af personer, der afslutter en ungdomsuddannelse. I 2014 afsluttede i alt 823 personer en ungdomsuddannelse, hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2004. Desuden er hver anden dimittend i 2014 fra en gymnasial uddannelse, hvor det for ti år siden var hver tredje. På erhvervsuddannelserne var 31 pct. af eleverne dimitteret indenfor studieretningerne sundhed og velfærd.

Der var ved udgangen af 2014 tre gange så mange aktive elever under 18 år på de gymnasiale uddannelser sammenlignet med ved udgangen af 2004.

På erhvervsuddannelserne var 45 pct. af de aktive elever over 25 år.