Befolkningens uddannelsesprofil 2013

I stigende grad går Grønlands befolkning videre i uddannelsessystemet.

I 2013 havde 15.105 personer en afsluttet uddannelse over folkeskolen, hvilket svarer til en stigning på 6 procentpoint henover de sidste ti år. Cirka en tredjedel af disse personer havde i 2013 en videregående uddannelse. Personer med en professionsbachelor udgjorde den største andel indenfor de videregående uddannelser.