Flypassagerer til udlandet i juli

I perioden fra januar til juli 2023, rejste 54.362 passagerer på rutefly fra de seks udenrigslufthavne. Tallene viser et stigende antal flyrejsende til udlandet, hvilket er en stigning på 14,7 pct. i forhold til samme periode året før.

 

I samme periode har der været i alt 57.369 passagerer på charter- og rutefly, der rejser fra de seks udenrigslufthavne, hvilket er en stigning på 17,1 pct. i forhold til året før.

 

Oplysninger om passagerernes bopælsland i maj, juni og juli 2023 er forsinkede, og mange passagerers bopælsland er derfor anført som uoplyst i statistikbanken. I nærværende publikation oplyses derfor kun det samlede passagertal. Statistikbanken vil blive opdateret efterhånden som tallene indløber. Det vil betyde ændringer i oplysningerne om bopælsland, men vil ikke påvirke det samlede passagerantal.

 

Tabel 1. Passagerer på rutefly, juli 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

Kangerlussuaq ..

38.645

14.956

13.786

39.096

43.299

Nuuk .........

2.679

854

143

2.373

3.388

Kulusuk .......

2.713

227

0

2.296

2.437

Ilulissat .......

1.778

90

0

970

1.751

Nerlerit Inaat ...

476

202

28

381

396

Narsarsuaq ....

2.350

45

0

2.289

3.091

I alt

48.641

16.374

13.957

47.405

54.362

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde: Grønlands Lufthavne

 

Tabel 2. Antal passagerer på rutefly, månedsvis 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

Månedsvis
difference

Januar ........

3.952

4.508

1.215

2.865

4.090

1.225

Februar .......

3.769

3.758

770

3.252

3.625

373

Marts .........

5.016

2.850

1.025

5.322

6.864

1.542

April .........

6.404

5

1.268

6.022

7.294

1.272

Maj

6.049

579

1.819

6.085

6.654

569

Juni ..........

8.866

1.690

3.125

9.316

10.410

1.094

Juli  .........

14.585

2.984

4.735

14.543

15.425

882

August .......

14.623

4.054

5.365

12.835

 

 

September .....

8.063

3.747

5.554

9.321

 

 

Oktober .......

6.344

2.729

5.375

6.355

 

 

November .....

4.463

1.389

4.440

4.374

 

 

December .....

4.855

2.492

4.602

5.194

 

 

I alt  

86.989

30.785

39.293

85.484

54.362

6.957

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde: Grønlands Lufthavne

Note: Afgange mellem Grønland og Danmark i april måned 2020 indgår under chartrede flyvninger og ikke som normal passager ruteflyvning. Det samlede antal rejsende i april måned 2020 var 585.