Flypassagerer til udlandet, januar 2023

I januar 2023 var der 1.225 flere passagerer på rutefly til udlandet i forhold til år 2022, hvilket er en stigning på 42,8 i forhold til 2022

 

Hvis passagertallet sammenlignes med 2019 – inden Coronarestriktioner - er der tale om en stigning på 3,5 pct.

 

 

Tabel 1. Passagerer på rutefly, januar 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

Kangerlussuaq ..

3.647

4.185

1.215

2.677

3.694

Nuuk .........

223

187

0

116

243

Kulusuk .......

21

44

0

39

39

Ilulissat .......

0

35

0

0

0

Nerlerit inaat ...

61

57

0

33

42

Narsarsuaq ....

0

0

0

0

72

I alt

3.952

4.508

1.215

2.865

4.090

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

 

 

Figur 1. Passagerer på rute- og charterflyvninger, januar 2019-2023

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudfly

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

 

 

Tabel 2. Antal passagerer på rutefly, månedsvis 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

Månedsvis
difference

Januar ........

3.952

4.508

1.215

2.865

4.090

1.225

Februar .......

3.769

3.758

770

3.252

 

 

Marts .........

5.016

2.850

1.025

5.322

 

 

April .........

6.404

5

1.268

6.022

 

 

Maj

6.049

579

1.819

6.085

 

 

Juni ..........

8.866

1.690

3.125

9.316

 

 

Juli  .........

14.585

2.984

4.735

14.543

 

 

August .......

14.623

4.054

5.365

12.835

 

 

September .....

8.063

3.747

5.554

9.321

 

 

Oktober .......

6.344

2.729

5.375

6.355

 

 

November .....

4.463

1.389

4.440

4.374

 

 

December .....

4.855

2.492

4.602

5.194

 

 

Total .........  

86.989

30.785

39.293

85.484

4.090

1.225

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

Note: Afgange mellem Grønland og Danmark i april måned 2020 indgår under chartrede flyvninger og ikke som normal passager ruteflyvning. Det samlede antal rejsende i april måned 2020 var 585.

 

 

Tabel 3. Antal passagerer på charter- og rutefly, januar 2019-2023

2019

2020

2021

2022

2023

Grønland ..............

1.750

1.046

326

1.151

1.849

Danmark ...............

1.362

861

828

1.364

1.668

Udland ................

244

189

42

173

341

Uoplyst ................

696

2.412

111

214

334

I alt

4.052

4.508

1.307

2.902

4.192

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne