Flypassagerer i 2022

I 2022 var der 46.191 flere passagerer på rutefly til udlandet i forhold til år 2021, men i forhold til 2019 er der tale om et fald på 1,7 pct.

 

For rute og charterflyvninger var der 304 flere passagerer i 2022 end året 2019. I forhold til 2021 er der tale om en stigning på 125,9 pct. 

 

Tabel 1. Passagerer på rutefly, januar til december 2019-2022

 

2019

2020

2021

2022

Kangerlussuaq ..

68.655

28.815

37.345

69.036

Nuuk .........

4.799

1.296

1.347

5.263

Kulusuk .......

4.700

278

355

4.256

Ilulissat .......

3.080

90

0

1.748

Nerlerit inaat ...

924

261

246

807

Narsarsuaq ....

4.831

45

0

4.374

I alt

86.989

30.785

39.293

85.484

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

 

 

Figur 1. Passagerer på rute- og charterflyvninger, januar til december 2019-2022

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudfly

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

 

 

Tabel 2. Antal passagerer på rutefly, månedsvis 2019-2022

 

2019

2020

2021

2022

Månedsvis
difference

Januar ........

3.952

4.508

1.215

2.865

1.650

Februar .......

3.769

3.758

770

3.252

2.482

Marts .........

5.016

2.850

1.025

5.322

4.297

April .........

6.404

5

1.268

6.022

4.754

Maj

6.049

579

1.819

6.085

4.266

Juni ..........

8.866

1.690

3.125

9.316

6.191

Juli  .........

14.585

2.984

4.735

14.543

9.808

August .......

14.623

4.054

5.365

12.835

7.470

September .....

8.063

3.747

5.554

9.321

3.767

Oktober .......

6.344

2.729

5.375

6.355

980

November .....

4.463

1.389

4.440

4.374

-66 

December .....

4.855

2.492

4.602

5.194

592 

Total .........

86.989

30.785

39.293

85.484

46.191

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

Note: Afgange mellem Grønland og Danmark i april måned 2020 indgår under chartrede flyvninger og ikke som normal passager ruteflyvning. Det samlede antal rejsende i april måned 2020 var 585.

 

 

Figur 2. Antal kumulative passagerer på rutefly, 2019-2022

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax

Kilde for data: Grønlands Lufthavne

 

 

Figur 3. Flypassagerer på charter og rutefly efter bopælsland 2019-2022

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudfly

  Kilde for data: Grønlands Lufthavne