Krydstogt Statistik for 2017 er under revision på grund af forsinket ankomst af havneafgifter indberetninger.

 

Færre Krydstogtanløb men flere passagerer ombord i 2017

I 2017 har i alt 27.425 krydstogtpassagerer besøgt Grønland. Det er en stigning i passagerantallet på 11,6 pct. i forhold til det samlede antal i 2016.

 

Figur 1. Antal krydstogtpassagerer fordelt på måneder, 2015-2017

Kilde: http://bank.stat.gl/tudkrp

 

Der er gennemført 84 togter i 2017. De fleste togter var med ekspeditionsskibe med en passagerkapacitet mellem 0-250 personer.

 

Tabel 1. Antal togter fordelt på skibets passagerkapacitet, 2017

 

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

84

-

-

-

 

2

4

11

36

29

2

-

-

0-250

47

-

-

-

 

2

2

5

17

19

2

-

-

251-500

16

-

-

-

-

-

2

 

9

5

-

-

-

501-1200

18

-

-

-

-

-

-

5

8

2

-

-

-

1200+

6

-

-

-

-

-

-

1

2

3

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/tudkrk

 

Tabel 2. Antal Krydstogtpassagerer fordelt på passagerkapacitet og antal passagerer, 2017

 

2015

2016

2017

 

Passager

Togter

Passager

Togter

Passager

Togter

I alt

22.534

90

25.405

104

27.425

84

0-250

6.019

62

5.302

69

5.551

47

251-500

3.887

16

2.699

14

4.292

16

501-1200

3.989

6

10.938

17

8.456

15

1200+

8.639

6

6.466

4

9.126

6

 

De 27.425 gæster stod for i alt 74.701 besøg i havne, hvilket er en nedgang på 10,7 pct. i forhold til 2016.

 

Tabel 3. Antal passagerer fordelt på havne i 2016 og 2017

2016

2017

I alt...................................

83.605

74.701

Nanortalik ...............................

5.879

1.204

Qaqortoq ...............................

12.086

10.956

Narsarsuaq .............................

2.205

2.183

Qassiarsuk ..............................

-

506

Narsaq .................................

2.601

464

Paamiut ................................

2.961

818

Nuuk ..................................

10.849

14.343

Maniitsoq ...............................

1.460

80

Kangerlussuaq ...........................

5.939

7.126

Sisimiut ................................

10.657

8.147

Aasiaat ................................

963

1.072

Qasigiannguit ............................

449

739

Ilulissat .................................

12.577

12.873

Qeqertarsuaq ............................

3.117

4.095

Uummannaq ............................

3.579

2.618

Upernavik ...............................

2.000

903

Qaanaaq ...............................

396

507

Tasiilaq ................................

3.971

4.418

Ittoqqortoormiit ...........................

1.916

1.649

Anm.: Denne statistik er opgjort ved hjælp af krydstogtskibenes indberetninger til Skattestyrelsen.

Kilde: http://bank.stat.gl/tudkrh

 

Af de registrerede passagerer, er det oftest besøgende fra Tyskland, man kan møde, når de går i land. Passagererne fordeler sig som vist i figur 2 og en detaljeret landefordeling kan hentes i statistikbanken.

 

Figur 2. Nationalitet på krydstogtpassagerer, procentandel 2017

Anm.: Krydstogter og passagerer blev regnet gennem Skattestyrelsen register i 2017. En krydstogt har ikke nationalitetsregistrering.

Kilde: http://bank.stat.gl/tudkrl