Flypassagerer

Der har i første kvartal af 2015 været 11.479 udenrigspassagerer igennem vore seks udenrigslufthavne, hvilket er 744 færre passagerer sammenlignet med samme periode året før. Kangerlussuaq lufthavn modtog 10.393 passagerer og dermed 90,5 pct. af udenrigspassagererne. Tallene for flypassagerer er passagerer på rutefly.

Udenrigspassagerer

Der er nu tilføjet en ny tabel i Statistikbanken, der viser landene hvori udenrigspassagererne har hjemme. 41 pct. af udenrigspassagererne bor i Grønland og 59 pct. er turister med hjemland udenfor Grønland.

 

Nedenstående figur viser sammensætningen af udenrigspassagerer fordelt efter passagernes hjemland. Passagererne udspørges om hjemland i forbindelse med afrejse fra Grønland.

 

Figur 1: Bopæl for udenrigspassagerer fordelt på lande, 1. kvartal 2015

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken:  http://bank.stat.gl/TUDFLY

 

Tallene for udenrigspassagerer dækker flyvninger med både rutefly og charterfly. Oplysningerne indsamles i tæt samarbejde med Mittarfeqarfiit og Visit Greenland.

 

Grønlands Statistik udgav ultimo 2014 tal for udenrigspassagerernes hjemland. På baggrund af erfaringerne fra de første måneder er grupperingen af lande ændret, hvorfor opgørelsen for den første periode er revideret.

Hotelovernatninger

Overordnet er der en stigning i henholdsvis antal gæster og antal hotelovernatninger. Antallet af overnatninger steg med 4.499 overnatninger til 42.700 i 1. kvt. 2015, fordelt på 14.793 gæster. Det er en stigning på 10,5 pct. Det gennemsnitlige antal overnatninger har en mindre stigning, med et gennemsnit på 2,8 overnatninger pr. gæst.

 

Figur 2: Antal hotelgæster fordelt på regioner, 1. kvartal 2015

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken:  http://bank.stat.gl/TUDHOT, *Ilulissat medregnes i Qaasuitsup

 

Disse oplysninger indsamles fra 37 overnatningssteder i landet. For to af overnatningsstederne, er tallene estimeret fra samme periode året før, på grund af manglende indberetning.

 


Skema 1: Ændringer i turismen 1. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2014

Udvalgte indikatorer

Observationer

Ændring

Antal hotelovernatninger

I alt 51.663 hotelovernatninger, stigning på 4.719

Antal gæster

Antallet af gæster steg 1.487 fra 16.740 til 18.227

Gennemsnitlige antal hotelovernatninger

Mindre stigning på 2,8 overnatninger per gæst

Udlejede værelser

En stigning på 943 udlejede værelser til 41.892 

Kapacitet

Nedgang på 2.237 fra 93.090 til 90.853

Belægning

Nedgang på 1,7 procentpoint

Antal udenrigspassagerer

Fra 10.735 til 11.479 altså en stigning på 744 passagerer

 


Tallene vist ovenfor kan findes i Statistikbanken på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. I Statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller.