Datagrundlag og metode

Pensionsstatistikkens data i perioden 2016-2021 stammer fra det fællesoffentlige lønsystem.  For perioden før 2016 er der brugt oplysninger fra det fælleskommunale administrationssystem Winformatik.

 

Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende om-strukturering og validering. Data fra lønsystemet kan i højere grad end data fra Winformatik periodiseres. Fra 2016 medtages således kun udbetalinger, som er optjent i tællingsåret (eksklusiv eksempelvis reguleringer for tidligere år) og som indberettes til Skattestyrelsen i samme år. For perioden før 2016 er det ikke muligt at foretage rensning af data i samme omfang.

 

Data fra lønsystemet sammenkøres med oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregistre.

 

Afgrænsning af population

Herværende statistik omhandler kun personer, der i Grønlands Statistiks befolkningsregister er opført som bosiddende i Grønland ultimo året indenfor den kommunale inddeling. Personen regnes som bosiddende på den lokalitet, der er angivet i befolkningsregisteret. Lokaliteten i befolkningsregisteret kan være en anden lokalitet end den lokalitet, der er angivet i kommunernes regnskabssystem.

 

Alder

Alder er opgjort ultimo november i det pågældende år. Alderspension kan tildeles fra måneden efter en person er fyldt 67 år. Alle personer, der er fyldt 67 år ultimo november kan således søge om alderspension i december.

 

Kommuner og distrikter

Den 1. januar 2009 blev de 18 gamle kommuner lagt sammen til fire store kommuner, og 1. januar 2018 blev Qaasuitsup Kommunia igen opdelt i Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Denne publikation for december 2021 følger den nye kommuneinddeling, men benytter de gamle kommuner som distrikter i de nye kommuner. Inddelingen ”kommune” refererer således i denne publikation til de nuværende kommuner, mens ”distrikt” refererer til kommunerne fra før 2009.

 

Tabel 1. Kommuner og distrikter

Kommune

Kommune Kujalleq

Kommuneqarfik Sermersooq

Qeqqata Kommunia

Kommune Qeqertalik

Avannaata Kommunia

Distrikt

Nanortalik

Ivittuut

Maniitsoq

Kangaatsiaq

Ilulissat

 

Qaqortoq

Paamiut

Sisimiut

Aasiaat

Uummannaq

 

Narsaq

Nuuk

 

Qasigiannguit

Upernavik

 

 

Tasiilaq

 

Qeqertarsuaq

Qaanaaq

 

 

Ittoqqortoormiit

 

 

 

Familie

Oplysninger om pensionsudbetalinger sammenkøres med oplysninger fra Grønlands Statistiks familiestatistik. Det er således familiestatistikken, der afgør, om en pensionist opgøres som enlig eller i parforhold. Oplysninger om parfold i familiestatistikken kan afvige fra de oplysninger om parfold, der ligger til grund, når kommunerne beregner pensionsbeløbet.

 

Oplysninger om pensionister på institution fremgår af konteringen i lønsystemet.

 

Opgørelser ældre end 2018

For opgørelser af offentlige pensioner ældre end 2018 henvises til Grønlands Statistiks statistikbank (bank.stat.gl), hvor der er mulighed for at lave særudtræk af statistikken ved at kombinere variable som bopæl, ydelsestype, alder, køn, år samt udbetalte pensionsbeløb.