Resultater

I det følgende afsnit præsenteres de centrale resultater i oversigtsform.

 

3.1 Børn i familiepleje

I nedenstående oversigt 3.1 er antallet af plejebørn opdelt efter alder ultimo året. Der angives tal både for antal plejeforhold omregnet til hele år samt tal for hvor mange børn der i løbet af kalenderåret har været i familiepleje. Forskellen på opgørelsesformerne afspejler bl.a. til- og afgang af børn fra familieplejen.

 

Oversigt 3.1 Børn i familiepleje fordelt på alder ultimo året

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

alder

Årsværk

 

I løbet af året

 

0

4

5

6

7

12

12

1

9

15

15

11

21

19

2

17

14

17

27

18

22

3

12

21

19

17

30

24

4

14

15

22

17

22

29

5

15

14

17

20

19

20

6

20

17

14

25

26

17

7

16

19

22

18

25

29

8

20

20

20

29

25

24

9

24

20

26

27

26

37

10

20

22

18

27

26

23

11

21

18

24

25

22

29

12

15

24

22

18

29

27

13

22

17

21

30

24

28

14

27

21

18

37

31

28

15

34

28

20

42

34

29

16

19

27

24

26

40

34

17

19

15

25

25

21

35

18

10

20

13

18

25

22

19+

10

14

23

16

18

32

I alt

349

367

385

462

494

520

Kilde: http://bank.stat.gl/SOXPV001

 

Plejevederlaget kan forhøjes, hvis det vurderes, at plejeopgaven kræver en ekstraordinær indsats. I nedenstående oversigt 3.2 er antallet af plejebørn i december opdelt efter alder og efter om der udbetales enkelt plejevederlag eller forhøjet plejevederlag.

 

Oversigt 3.2 Børn i familiepleje i december fordelt på alder og plejetyngde.

2018

2019

 

2018

2019

 

Alder

Mindre end dobbelt

 

Dobbelt eller mere

 

0

2

4

3

4

6

8

1

8

11

7

3

8

10

2

14

13

13

5

2

7

3

8

18

15

4

6

6

4

11

13

16

4

2

7

5

9

11

13

4

3

4

6

18

15

9

3

4

5

7

18

16

19

0

3

5

8

21

19

15

1

4

4

9

24

14

21

1

3

8

10

15

19

14

6

2

4

11

16

15

19

3

4

3

12

12

22

14

1

2

10

13

14

14

18

5

3

5

14

21

16

14

4

4

5

15

22

18

12

9

5

7

16

10

16

16

2

6

3

17

17

11

21

5

4

5

18

9

11

6

2

6

2

19+

5

7

8

2

2

5

I alt

274

283

273

68

79

113

Kilde: http://bank.stat.gl/SOXPV002

 

Der er stor forskel på hvor mange børn der er i familiepleje i forskellige områder af landet. Hvis plejebørnene fordeles efter den kommune, hvor de første gang er registeret med adresse (I de fleste tilfælde det distrikt hvor de er født), ses det, at der er flest plejebørn i Tasiilaq både absolut og i forhold til befolkningstallet.

 

Oversigt 3.3 Børn i familiepleje i december fordelt efter første adresse i Grønland

Distrikt

2018

2019

2020

Nanortalik

23

24

25

Qaqortoq

15

22

26

Narsaq

12

13

12

Paamiut

9

12

12

Nuuk

57

52

53

Maniitsoq

22

21

25

Sisimiut

15

27

36

Kangaatsiaq

14

14

10

Aasiaat

9

12

13

Qasigiannguit

10

11

14

Ilulissat

46

40

43

Qeqertarsuaq

5

5

10

Uummannaq

9

8

6

Upernavik

13

11

12

Qaanaaq

16

12

12

Tasiilaq

66

74

73

Ittoqqortoormiit

1

4

4

I alt

342

362

386

Kilde: http://bank.stat.gl/SOXPV003

 

Oversigt 3.4 fordeler børnene efter den kommune der betaler vederlaget til plejeforældrene

 

Oversigt 3.4 Børn i familiepleje fordelt efter kommune der betaler

Distrikt

2018

2019

2020

Kujalleq

50

58

61

Sermersooq

130

132

136

Qeqqata

45

52

62

Qeqertalik

41

53

56

Avannaata

76

67

71

I alt

342

362

386

Kilde: http://bank.stat.gl/SOXPV004

 

3.2 Plejefamilier

Plejefamilier har ofte mere end et barn i pleje. Særligt søskende placeres ofte hos den samme plejefamilie.

 

I lønsystemet registreres kun den plejeforældre der modtager betalingen fra kommunen, uanset om det er et par, der har plejetilladelsen. I nedenstående tabel opdeles de registrerede plejeforældre efter antallet af børn de har i pleje.

 

Oversigt 3.5 Plejeforældre fordelt efter antal børn i pleje i december måned

Børn

2018

2019

2020

1

151

145

163

2

46

59

58

3

23

21

22

4+

7

8

10

I alt

227

233

253

Kilde: http://bank.stat.gl/SOXPV005