Lovgrundlag

Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for børnetilskuddet. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens sider på selvstyrets hjemmeside, www.naalakkersuisut.gl, hvor der findes en liste over gældende lovgivning på det sociale område og hvor der er mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v.

 

Børnetilskud

Retten til at modtage børnetilskud er betinget af, at barnet er under 18 år, og at den der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har hjemkommune i Grønland og er tilmeldt folkeregistret i Grønland samt:

 

·         At barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt enten er dansk statsborger, eller har haft bopæl i Grønland i det seneste år

·         At barnet ikke forsørges af det offentlige

·         At barnet ikke har indgået ægteskab

 

Størrelsen af børnetilskud fastsættes for hvert kalenderår i finansloven og udbetales ud fra den skattepligtige indkomst i det senest kendte indkomstår efter indkomstgrænser fastsat i finansloven.

 

Bor barnet sammen med begge forældre, udbetales børnetilskuddet til barnets mor, med mindre det er aftalt mellem forældrene, at tilskuddet udbetales til faderen:

 

·         Bor barnet hos en af forældrene, udbetales børnetilskuddet til den af forældrene, som barnet bor hos.

·         Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales tilskuddet til den forælder, hos hvem barnet er tilmeldt folkeregistret[1].

 

Børnetilskud ydes i henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud. Loven er trådt i kraft 1. marts 2010.

 

 

 

 


[1] Departementet for Social Anliggender, Familie, ligestilling og Justitsvæsen (2012). Vejledning om børnetilskud. Naalakkersuisut.