Lovgrundlag

Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for børnetilskuddet. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens sider på selvstyrets hjemmeside, http://naalakkersuisut.gl, hvor der findes en liste over gældende lovgivning på det sociale område og hvor der er mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v.