Afgræsning af population

Nærværende statistik omhandler kun personer, der i Grønlands Statistiks befolkningsregister er opført som bosiddende i Grønland ultimo året inden for den kommunale inddeling. Personen regnes som bosiddende på den lokalitet, der er angivet i befolkningsregisteret. Lokaliteten i befolkningsregisteret kan være en anden lokalitet end den lokalitet, der er angivet i kommunernes regnskabssystem.

 

Populationen af børnetilskudsmodtagere er yderligere afgrænset af størrelsen af det modtagne beløb. En person bliver ekskluderet i opgørelsen, hvis det modtagne beløb for børnetilskud i løbet af december måned er mindre end 239 kr. (den laveste månedlige børnetilskudsydelse i 2013).

 

Alder

Alder er opgjort 1. december i det pågældende år.

 

Antal børn

Antal børn er opgjort ultimo december i det pågældende år. Optællingen foregår via udtrækkene fra de kommunale it-systemer, hvor børnenes cpr. nr. er tilknyttede de enkelte børnetilskudsudbetalinger.

 

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejlregistreringer i kommunernes regnskabssystemer.