Udtræk fra de kommunale IT-systemer

Socialstatistikkens data stammer fra de kommunale it-systemer. Udtrækkene er foretaget af KIMIK IT A/S med kommunernes bemyndigelse. Socialstatistikregistret samt udtræk af data m.v. er beskrevet i de tilhørende registerforskrifter, som er godkendt af Datatilsynet.

 

Tilgængelige variable

De vigtigste variable i socialstatistikregistret er:

 

·         personnummer

·         ydelsestype (arts- og kontonummer)

·         hændelsesdato (dag, måned og år)

·         samt størrelsen på ydelsen (beløb i kroner)

 

Statistikkodning

Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende omstrukturering og validering.

 

Validering af data

Registrerede personer, der har en negativ ydelsessaldo eller en ydelsessaldo lig nul eksempelvis som følge af en udbetaling samt en efterfølgendetilbagebetaling eller korrektion indgår ikke i opgørelserne. Ugyldige personnumre fjernes ved hjælp af en kontrolprocedure. Ovenstående validering af data forklarer mindre forskelle mellem kommunernes regnskaber og opgørelsen af kommunernes udbetalinger.

 

I kommunernes regnskaber og i nærværende statistik kan der indgå udbetalinger, der vedrører tidligere år, eksempelvis efterbetalinger i forbindelse med efterreguleringer af satser. Derfor har man forsøgt at fjerne beløb, som kan være efterreguleringer i publikationen. Som tommelfingerregel fjernes beløb under 500 kr. for personer, som modtager i et helt år for offentlig hjælp. For modtagere af arbejdsmarkedsydelser og dagpenge ved barsel m.v. er beløbet under 1.000 kr.