Modtagere af pensioner i december i årene 2012-2016

I nærværende statistik opgøres en person som pensionsmodtager, hvis personen er bosat i Grønland ultimo året og der både i det offentlige lønsystem og i det kommunale regnskabssystem er registeret udbetalinger af grundbeløb for alderspension eller førtidspension, som kan henføres til december måned i det pågældende regnskabsår.

 

I december 2016 modtog 3.998 personer alderspension. 381 af alderspensionsmodtagerne modtog et reduceret grundbeløb (lommepenge) som supplement til kost og logi, fordi de boede på plejehjem eller social døgninstitution. Hovedparten af de resterende alderspensionister i alt 1.938 personer modtog alderspension som enlig, mens 1.679 personer modtog alderspension som par. I alt 2.249 personer modtog førtidspension i december. Hovedparten af førtidspensionisterne modtog pension som enlige.

 

Oversigt 1: Modtagere af offentlige pensioner fordelt på pensionsform

Alderspension

2012

2013

2014

2015

2016

I alt   

3.623

3.669

3.671

3.758

3.998

Enlig 

1.772

1.812

1.805

2.010

1.938

Par   

1.513

1.498

1.493

1.369

1.679

Institution 

338

359

373

379

381

Førtidspension

2012

2013

2014

2015

2016

I alt   

2.691

2.619

2.565

2.457

2.249

Enlig 

1.539

1.509

1.508

1.447

1.190

Par   

1.004

972

916

873

926

Institution 

148

138

141

137

133

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken  (http://bank.stat.gl/SODPEN5)

 

Sammenlignes antallet af pensionsmodtagere med folketallet ses det, at der er relativt flest førtidspensionister i Qeqertarsuaq, hvor 12 pct. befolkningen mellem 18-64 år modtager førtidspension. I Nuuk er det tilsvarende tal 4 pct.  På landsplan modtager knap 89 pct. af befolkningen over 64 år alderspension. Nuuk ligger lavest med en andel på 79 pct., mens Qasigiannguit ligger højest med en andel på 97 pct.

 

Oversigt 2: Pensionister fordelt på distrikter (dec. 2016).

 

Alderspension

Andel 65+ år

Førtidspension

Andel (18-64 år)

Nanortalik   .....

207

92

120

11

Qaqortoq   ......

275

86

118

6

Narsaq   .......

209

90

91

9

Paamiut   .......

183

97

104

11

Nuuk   .........

760

79

477

4

Maniitsoq   ......

315

94

150

7

Sisimiut   .......

449

89

188

5

Kangaatsiaq   ...

76

97

58

8

Aasiaat   .......

302

94

176

8

Qasigiannguit   ..

139

97

47

6

Ilulissat   .......

368

90

213

7

Qeqertarsuaq   ..

120

95

66

12

Uummannaq   ...

177

91

88

6

Upernavik   .....

187

94

131

8

Qaanaaq   ......

55

90

49

10

Tasiilaq   .......

155

89

146

8

Ittoqortoormiit   ..

21

96

27

11

I alt   ..........

3.998

89

2.249

6

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken  (http://bank.stat.gl/SODPEN2 og http://bank.stat.gl/SODPEN3 )

 

Andelen af befolkningen der modtager førtidspension er naturligvis stigende med alderen. Således modtager 15 pct. af befolkningen mellem 55-64 år førtidspension. Andelen af befolkningen, der modtager alderspension er over 90 pct. for aldersgruppen over 70 år.

 

Oversigt 3: Pensionister fordelt på køn og alder (dec. 2016).

Førtidspension

Mand

Kvinde

I alt

Andel

18-24 år   .............

33

32

65

1

25-34 år   .............

115

86

201

2

35-44 år   .............

120

89

209

3

45-54 år   .............

356

330

686

8

55-64 år   .............

530

558

1.088

15

I alt    ................

1.154

1.095

2.249

6

Alderspension

 Mand

 Kvinde

 I alt

 Andel

65-69 år   .............

782

680

1.462

80

70-74 år   .............

671

601

1.272

93

75-79 år   .............

360

375

735

97

80-89 år   .............

186

308

494

99

90 år +   ..............

11

24

35

100

I alt    ................

2.010

1.988

3.998

89

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken  (http://bank.stat.gl/SODAPE1) og (http://bank.stat.gl/SODFPE1)