Appendiks: Maksimums og minimumsbeløb

 

2015

2014

2013

2012

2011

Alderspension

 

 

 

 

 

Højeste grundbeløb til enlige og til par, når kun den ene er berettiget til at få pension   ...................

            11.092

10.817

10.817

10.291

10.291

Højeste grundbeløb til alderspensionist når partner er alderspension   ..............................

              7.563

7.375

7.375

7.017

7.017

Højeste grundbeløb til alderspensionist når partneren er førtidspensionist   ............................

 7.921

7.703

7.703

7.485

7.485

Lommepenge til alderspensionist   ...............

  2.218

2.163

2.163

2.058

2.058

Laveste grundbeløb til alderspensionist i par uden egen biindkomst   ................................

              5.542

5.408

5.408

5.146

5.146

Førtidspension

 

 

 

 

 

Højeste grundbeløb til enlige og til par, når kun den ene er berettiget til at få pension   ...................  

              9.083

8.833

8.833

8.333

8.333

Højeste grundbeløb til førtidspensionist når partner er førtidspensionist   ............................  

              5.941

5.777

5.777

5.450

5.450

Højeste grundbeløb til førtidspensionist når partner er alderspensionist   ............................  

              6.814

6.625

6.625

6.250

6.250

Lommepenge til førtidspensionist   ...............

1.817

1.767

1.767

1.667

1.667

Minimumsbeløb for førtidspensionist   .............

1.817

1.767

1.767

1.667

1.667

 

Satserne for pensionerne i 2016 se afsnittene Alderspension og Førtidspension ovenfor.