Modtagere af børnetilskud i december

I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem, i december måned, er positiv. For afgrænsningen af modtagere kræves der, at man har modtaget 239 kr. og derover i løbet af måneden. En børnetilskudsmodtager får udbetalt børnetilskud for hvert barn under 18 år.  

 

I december 2014 blev der udbetalt børnetilskud til 3.834 personer, hvoraf 66 pct. af børnetilskuddet gik til den del af modtagergruppen som havde en forventet skattepligtig indkomst på 0-130.000 kr.

 

Oversigt 1. Antal børnetilskudsmodtagere i december fordelt på indkomstgrupper 2013-2014

   

2013

2014

   

Antal modtagere

 Beløb (1.000 DKK)

Antal modtagere

Beløb (1.000 DKK)

I alt     .....

3.989

3.155

3.834

3.340

0-130.000 kr.    ..

2.047

2.049

2.006

2.201

130.001-180.000 kr.  ..........

726

564

690

578

180.001-280.000 kr. ...........

1.216

542

1.138

561

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken - http://bank.stat.gl/SODBT01

Det årlige børnetilskud er forhøjet i 2014.

 

Oversigt 1 viser de årlige skattepligtige indkomstgrupper som børnetilskudsmodtagerne tilhørte i december måned 2013 – 2014.