Politiet

Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet.

 

Politikredsen er opdelt i 4 geografiske politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer (angivet fra syd):

·         Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

·         Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

·         Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut.

·         Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq.

 

Hovedstation i de 4 regioner er markeret ved understregning.

 

Politikredsen er tilsluttet Rigspolitiets centrale registre, herunder kriminalregisteret, registrene over det europæiske Schengen Informations System (SIS), (se herom senere i afsnittet.) Desuden er politiet tillagt fogedmyndighed i bødesager og udsættelsessager.

 

Grønland har siden 1. januar 2010 haft egentlige fogedretter, der er placeret i kredsretterne. De behandler alle civile pengekrav, mens eksempelvis udsættelsessager stadig behandles af politiet.

 

Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i 3 søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed.

 

Se mere om politiet på denne hjemmeside: www.politi.dk/Groenland 


Oversigt 1.1. Personale hos Politiet i Grønland

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Personale i alt

303

282

298

313

339

337

329

Politipersonale

117

109

118

135

147

148

133

Politielever

27

17

17

17

22

16

21

Assistance fra Danmark

...

...

...

...

...

...

8

Reservebetjente

50

49

48

45

44

44

44

Kommunefogeder

48

44

44

47

53

51

41

Kutterbesætning

21

21

21

21

19

19

19

Juridiske medarbejdere

7

8

9

9

9

10

10

Kontorpersonale

32

33

39

37

42

46

49

Kontorelever/lærlinge

1

1

2

Viceværter

1

1

2

2

2

2

2

Kilde: Årsstatistik 2016 – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.2. Udstedte pas og kørekort

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pas og kørekort

5.669

4.986

4.447

4.503

5.373

5.730

6.307

 -Udstedte pas

3.731

3.191

3.000

3.089

3.023

3.433

3.883

- Udstedte kørekort

1.938

1.795

1.447

1.414

2.350

2.297

2.424

Kilde: Årsstatistik 2016 – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.3. Anmeldte overtrædelser af færdselsloven

 

2012

2013

2014

2015

2016

Færdselsloven i alt

784

885

905

888

889

 - Færdselsuheld

92

72

83

96

123

 - Færdselsuheld med spiritus el. medicin

15

14

16

23

17

 - Spiritus el. medicin påvirket kørsel

113

134

101

106

127

 - Kørsel uden førerret

143

123

120

124

108

 - Forpligtelser ved færdselsuheld

21

15

19

27

29

 - Overtrådt hastighedsbestemmelse

5

26

44

24

41

 - Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt

67

151

148

108

40

 - Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel

71

69

82

117

84

 - Øvrige overtrædelser af færdselsloven

257

281

292

263

320

Kilde: Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/krdan

 

Oversigt 1.4. Overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, samt mængde

Station

Sagsantal

Hashmængde i gram

Kokain i gram

 Penge i alt

I alt

544

63.271,17

97,00

4.303.249,50

Nanortalik

5

110

-

23.754,00

Qaqortoq

29

692,40

-

141.922,00

Narsaq/Narsarsuaq

24

6.569,10

-

17.500,00

Paamiut

2

6,12

-

-

Nuuk

206

24.165,43

97,00*

1.599.146,00

Tasiilaq

8

54

-

-

Illoqqortoormiut

-

-

-

-

Maniitsoq

31

2820

-

59.350,00

Kangerlussuaq

73

12.490,39

-

1.831.400,00

Sisimiut

74

6.810,69

-

497.598,50

Aasiaat

29

1.952,20

-

120.479,00

Qeqertarsuaq

8

2217,51

-

2.700,00

Qasigiannguit

6

94,8

-

3.700,00

Ilulissat

46

5275,43

-

-

Uummannaq

3

13,1

-

5.700,00

Upernavik

-

-

-

-

Pituffik

-

-

-

-

Qaanaaq

-

-

-

-

Note: *Doping

Kilde: Årsstatistik 2016 – Politimesteren i Grønland