Økonomisk vækst på 1,7 pct. i 2015

Grønlands økonomi voksede med 1,7 pct. i 2015. Dermed stoppede 2015 to år med negativ vækst i Grønland. I højvækstperioden 2004-2008 var den gennemsnitlige årlige vækst 4,2 pct. I den efterfølgende fireårs-periode voksede BNP 1,8 pct. i gennemsnit pr. år. Årene 2013 og 2014 var en periode med negative vækstrater på hhv. -3,0 pct. i 2013 og -0,8 pct. i 2014.

 

Figur 1.1. Årlig realvækst i BNP

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 og 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd10

 

I nationalregnskabet grupperes selskaber og institutioner i 32 hovedbrancher. Den samlede produktion fordelt på disse hovedbrancher danner udgangspunkt for en analyse af erhvervsstrukturen. For overskuelighedens skyld er flere af disse hovedbrancher slået sammen i figur 1.2.

 

Erhvervet Offentlige og personlige tjenester er det største erhverv og tegner sig for 33 pct. af samfundets samlede produktion. Erhvervet består af produktion af offentlige serviceydelser vedr. administration, sundhed og undervisning mm. Transport, post og tele står for knap 17 pct. af den samlede produktion. Fiskeri og fangst samt Industri står begge for 14 pct. af produktionen. Det skal her bemærkes, at fabriksanlæg der forarbejder fisk og skaldyr, er placeret under Industri.

 

Figur 1.2. Erhvervenes andel af bruttoværditilvæksten i 2015, 2010-priser, kædede værdier

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd04

 

I figur 1.3 ses hvordan skabelsen af bruttoværditilvæksten har fordelt sig i mellem erhvervene. Ud fra figuren kan man groft inddele den grønlandske erhvervsstruktur i tre dele: Produktion (blå), service (grønne) og offentlig og personlige tjenester (grå).

 

Figur 1.3. Udvikling i bruttoværditilvæksten, 2010-priser, kædede værdier

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene fra 2014 til 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd04