Kirken

Kalaallit Nunaannit ilagiit (tidligere ”Kirken i Grønland”) er en del af Rigsfællesskabets folkekirke, underlagt Grønlands Selvstyre.

Den kirkelige centraladministration varetages af biskoppen.

Grønland er opdelt i tre provstier med dertil hørende 17 præstegæld.

 

Se mere om kirken på adressen: www.ilagiit.gl