Grønlands Idræts-Forbund (GIF)

GIF er en sammenslutning af otte specialforbund med 240 medlemsklubber i hele Grønland.

En række yderligere idrætsgrene er organiseret i enkeltstående foreninger uden for specialforbundene.

 

Se mere om Grønlands Idræts-Forbund på adressen: www.gif.gl


 

Oversigt 7.1. Medlemmer i specialforbund under Grønlands Idræts-Forbund

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0-14

år

15-18

år

19-30

år

31+

år

Pas-

sive

I alt

18.036

15.585

14.681

13.670

12.191

14.113

15.211

3.505

1.235

2.216

2.883

3.221

Grønlands Ski Forbund

1.731

1.685

2.179

1.356

1.461

2.261

2.179

398

136

193

523

229

Grønlands Boldspil Union

7.529

6.567

5.823

4.858

4.385

3.700

5.823

1.162

419

870

735

1.331

Grønlands Badmintonforbund

1.182

1.453

1.351

1.243

1.093

1.070

1.351

184

92

83

325

117

Grønlands Håndbold Forbund

2.526

1.748

1.555

2.209

1.775

2.351

1.555

656

299

522

215

224

Grønlands Taekwon-do Forbund

645

677

638

914

698

658

638

131

41

30

53

209

Grønlands Bordtennis Union

582

690

665

645

422

475

665

208

128

143

128

86

Grønlands Volleyball Forbund

629

403

430

372

302

380

430

132

16

82

64

1

Grønlands Qajaq Forbund

717

356

592

389

183

466

592

60

45

62

77

232

Arctic Sport

.

.

.

.

.

441

530

67

39

68

48

27

Klubber uden Specialforbund

2.495

1.439

656

988

999

1.315

656

507

20

163

305

1.037

Ældreidrætten

.

567

792

696

873

996

792

-

-

-

410

723

Kilde: Grønlands Idræts-Forbund  


 

SORLAK Grønlands Ungdoms Fællesråd

SORLAK er en paraplyorganisation for frivillige børne- og ungdomsorganisationer og foreninger.

 

Se mere om SORLAK på adressen: www.sorlak.gl

 

INUTEK Grønlands Teknologiske Selskab

INUTEK virker for at skabe tværfaglig kontakt mellem personer, institutioner og virksomheder med viden om og interesse for teknologi og videnskab i Grønland og i de øvrige arktiske områder. Formålet er blandt andet at påvirke den teknologiske forskning og udvikling under hensyntagen til de miljø- og samfundsmæssige forhold i de arktiske områder.

 

Se mere om INUTEK på adressen: www.inutek.gl

 

Det Grønlandske Selskab

Det Grønlandske Selskabs formål er at udbrede kendskabet til Grønland og støtte det dansk/grønlandske samarbejde.

Selskabet udgiver en række særskrifter og siden 1953 tidsskriftet Grønland med artikler om grønlandske og arktiske emner.

 

Se nærmere om Det Grønlandske Selskab på adressen: www.dgls.dk