Politiet

Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet.

 

Politikredsen er opdelt i 4 geografiske politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer (angivet fra syd):

·         Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

·         Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

·         Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut.

·         Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq.

 

Hovedstation i de 4 regioner er markeret ved understregning.

 

Politikredsen er tilsluttet Rigspolitiets centrale registre, herunder kriminalregisteret, registrene over det europæiske Schengen Informations System (SIS), (se herom senere i afsnittet.) Desuden er politiet tillagt fogedmyndighed i bødesager og udsættelsessager.

 

Grønland har siden 1. januar 2010 haft egentlige fogedretter, der er placeret i kredsretterne. De behandler alle civile pengekrav, mens eksempelvis udsættelsessager stadig behandles af politiet.

 

Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i 3 søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed.

 

Se mere om politiet på denne hjemmeside: www.politi.dk/Groenland 


Oversigt 1.1. Personale hos Politiet i Grønland

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Personale i alt

298

303

282

298

313

339

337

Politipersonale

115

117

109

118

135

147

148

Politielever

29

27

17

17

17

22

16

Reservebetjente

48

50

49

48

45

44

44

Kommunefogeder

49

48

44

44

47

53

51

Kutterbesætning

21

21

21

21

21

19

19

Juridiske medarbejdere

7

7

8

9

9

9

10

Kontorpersonale

28

32

33

39

37

42

46

Kontorelever/lærlinge

1

1

Viceværter

1

1

1

2

2

2

2

Kilde: Årsstatistik 2015 – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.2. Udstedte pas og kørekort

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pas og kørekort

8.043

5.669

4.986

4.447

4.503

5.373

5.730

 -Udstedte pas

5.989

3.731

3.191

3.000

3.089

3.023

3.433

- Udstedte kørekort

2.054

1.938

1.795

1.447

1.414

2.350

2.297

Kilde: Årsstatistik 2015 – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.3. Overtrædelser af færdselsloven

 

2011

2012

2013

2014

2015

Overtrædelser af færdselsloven i alt

848

822

933

944

915

Færdselsuheld

143

128

118

122

136

- Med personskade

32

36

34

38

42

- Med materiel skade

71

61

48

53

58

- Spiritus/promille kørsel m/personskade

2

8

6

2

7

- Spiritus/promille kørsel u/personskade

38

23

30

29

29

Andre færdselslovovertrædelser

705

694

815

822

779

- Spiritus/promille kørsel u/personskade

128

112

132

98

104

- Mangler ved køretøj

19

23

14

56

30

- Kørsel uden førerret

83

117

71

60

64

- Kørsel uden medbragt kørekort

35

32

55

56

62

- Overtrådt hastighedsbestemmelser

17

5

26

44

23

- Sikkerhedssele/børn ej fastspændt

48

67

152

152

108

- Benyttet mobiltelefon under kørsel

112

72

70

83

117

- Kørsel i frakendelsestiden

11

15

15

11

11

- Færdselsloven i øvrigt

252

251

280

262

260

Kilde: Årsstatistik 2015 – Politimesteren i Grønland

 

Oversigt 1.4. Overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, samt mængde

 

Sagsantal

Hashmængde i gram

Kokain i gram

 Penge i alt

Station

513

42.944,86

2

1.731.204,50

Nanortalik

9

393,50

-

11.600,00

Qaqortoq

25

1.086,70

-

40.118,00

Narsaq/Narsarsuaq

23

1.004,50

-

118.900,00

Paamiut

9

137,76

-

80.697,50

Nuuk

185

13.681,00

2 stk.*

604.205,00

Tasiilaq

12

154,50

-

117.270,00

Illoqqortoormiut

-

-

-

-

Maniitsoq

23

2092,20

-

9.300,00

Kangerlussuaq

64

11.125,80

-

409.000,00

Sisimiut

61

5.999,87

-

7.000,00

Aasiaat

43

2.761,30

-

222.250,00

Qeqertarsuaq

6

564,10

-

-

Qasigiannguit

1

2,00

-

10.864,00

Ilulissat

50

3846,53

-

50.000,00

Uummannaq

2

95,00

-

50.000,00

Upernavik

-

-

-

-

Pituffik

-

0,10

-

-

Qaanaaq

-

-

-

-

Note: *2 stk. LSD piller

Kilde: Årsstatistik 2015 – Politimesteren i Grønland