Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen hører også under den danske stat. Forsvarsministeren fungerer som den øverste myndighed for det statslige redningsberedskab. Som det fremgår i beredskabsloven kan Forsvarsministeren bestemme om et redningsberedskab i udlandet skal indsættes i fredstid i tilfælde af katastrofer som kan forårsage alvorlig skade på eller udgør fare for personer, ejendom eller miljø.

 

Beredskabsstyrelsens opgave er at udvikle og styrke beredskabet, for at forebygge og afhjælpe ulykker og katastrofer og derfor udfører en række operative - og myndighedsopgaver som nationale assistancer, internationale assistancer, ekspertberedskaber, brandforebyggelse, uddannelser og beredskabsudvikling.

 

Links

Se mere om Beredskabsstyrelsen på: http://brs.dk/