Organisatoriske forhold på socialområdet

Ansvaret for det sociale område er placeret hos Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Kommunerne har ansvaret for den sociale indsats på lokalt niveau. Kommunalbestyrelsen kan delegere opgaver på det sociale område til bygdebestyrelserne.

 

Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er klageinstans i forhold til sociale afgørelser truffet af en kommune eller af Naalakkersuisut.

 

Se nærmere om Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og Det Sociale Ankenævn på denne hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl