Offentlig hjælp

Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold.

 

Der kan også ydes offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter samt til enkeltudgifter, hvis man opfylder betingelserne herfor.

 


Oversigt 4.1. Kommunalt registrerede modtagere af positive sociale ydelser samt udbetalte beløb til sociale ydelser efter hovedtyper

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

Antal

 

 

Sociale ydelser, samlet opgørelse 

17.105

17.446

17.389

17.572

17.287

16.702

Offentlig hjælp, i alt   

8.302

8.596

8.653

8.686

8.606

7.796

Arbejdsmarkedsydelse, i alt   

3.521

3.632

3.374

3.317

3.254

3.350

Barselsdagpenge, i alt   

1.155

1.079

1.023

1.308

1.030

1.062

Førtidspension, i alt     

2.925

3.073

2.990

2.912

2.809

2.752

Alderspension, i alt   

3.838

3.898

3.943

3.949

3.980

4.101

 

 

 

 

1.000 kr

 

 

Sociale ydelser, samlet opgørelse   

788.675

820.710

825.891

868.639

880.089

852.676

Offentligt hjælp, i alt   

120.656

131.543

143.939

156.199

166.837

136.173

Arbejdsmarkedsydelse, i alt     

39.804

46.741

41.999

40.496

42.667

41.430

Barselsdagpenge, i alt   

34.471

33.649

31.740

32.276

33.238

34.276

Førtidspension, i alt   

243.958

256.187

250.792

259.454

254.099

244.490

Alderspension, i alt     

349.786

352.590

357.420

380.214

383.248

396.308

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://stat.bank.gl/SOD002)

 

Oversigt 4.2. Udbetalte beløb til arbejdsmarkedsydelser i 2015

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

 

 

 

1.000 kr.

 

 

Arbejdsmarkedsydelse, ledighed

3.916

4.331

5.656

9.483

147

Arbejdsmarkedsydelse, hjemsendelse

1.691

1.016

1.747

2.105

82

Arbejdsmarkedsydelse, sygdom

1.298

1.297

2.863

5.493

304

Anm.: Alderen er hvert år opgjort pr. 31. december

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002)

 

Oversigt 4.3. Kommunalt registrerede udbetalte beløb til førtids- og alderspension i 2015

 

15-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65 år +

 

 

 

1.000 kr.

 

 

Førtidspension, grundbeløb

12.631

19.500

41.005

143.760

9.428

Førtidspension, lommepenge

701

829

443

1.267

..

Alderspension, grundbeløb

-

-

-

-

375.922

Alderspension, lommepenge

-

-

-

-

10.283

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002)

 

Oversigt 4.4. Modtagere opgjort på ydelsestype og køn, samt ydelsestype og udbetalte beløb 2015

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

 

Antal

 

Offenligt hjælp

4.186

3.610

7.796

Arbejdsmarkedsydelse

1.761

1.589

3.350

Barselsdagpenge

215

847

1.062

Førtidspension

1.408

1.344

2.752

Alderspension

2.060

2.041

4.101

 

 

1.000 kr.

 

Offenligt hjælp

64.645

71.527

136.173

Arbejdsmarkedsydelse

23.761

17.669

41.430

Barselsdagpenge

1.929

32.347

34.276

Førtidspension

127.267

117.223

244.490

Alderspension

194.463

201.845

396.308

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002)

 

Oversigt 4.5. Antal kommunalt registrerede modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2015

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik

Sermersooq

Qeqqata

Kommunia

Qaasuitsup

Kommunia

Hele landet

 

 

 

Antal

 

 

Sociale ydelser, samlet opgørelse 

2.678

5.251

2.811

6.177

16.702

Offentlig hjælp, i alt 

1.245

2.744

1.163

2.759

7.796

- Offentlig hjælp, skattepligtig hjælp 

1.178

2.542

1.138

2.621

7.372

- Offentlig hjælp, ikke skattepligtig hjælp 

210

572

62

506

1.346

Arbejdsmarkedsydelse, i alt 

557

745

642

1.424

3.350

- Arbejdsmarkedsydelse, ledighed 

425

461

446

435

1.761

- Arbejdsmarkedsydelse, hjemsendelse 

..

-

-

698

700

- Arbejdsmarkedsydelse, sygdom 

185

333

265

505

1.287

Barselsdagpenge, i alt 

173

338

180

391

1.062

Førtidspension, i alt 

417

902

401

1.062

2.752

- Førtidspension, grundbeløb 

392

850

381

1.015

2.611

- Førtidspension, lommepenge 

33

63

23

55

173

- Førtidspension, børnetillæg 

91

147

81

226

542

- Førtidspension, personligt hjælp 

124

311

100

485

1.020

Alderspension, i alt 

746

1.106

783

1.478

4.101

- Alderspension, grundbeløb 

676

1.037

705

1.316

3.722

- Alderspension, lommepenge 

106

82

94

211

493

- Alderspension, børnetillæg 

10

8

..

..

24

- Alderspension, rådighedsbestemte tillæg 

115

278

157

123

673

- Alderspension, personligt tillæg 

85

65

-

421

571

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002)

 

Oversigt 4.6. Kommunalt registrerede udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2015

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik

 Sermersooq

 Qeqqata

Kommunia

 Qaasuitsup

Kommunia

Hele landet

 

 

 

1.000 kr.

 

 

Sociale ydelser, samlet opgørelse  

144.222

269.086

141.631

297.749

852.676

Offentligt hjælp, i alt   

20.704

56.825

19.988

38.669

136.173

- Offentligt hjælp, skattepligtig hjælp   

19.220

54.179

19.572

35.257

128.215

- Offentligt hjælp, ikke skattepligtig hjælp   

1.484

2.646

416

3.412

7.957

Arbejdsmarkedsydelse, i alt   

9.158

10.504

6.865

14.903

41.430

- Arbejdsmarkedsydelse, ledighed   

7.467

7.161

4.340

4.565

23.533

- Arbejdsmarkedsydelse, hjemsendelse   

..

-

-

6.635

6.642

- Arbejdsmarkedsydelse, sygdom   

1.684

3.343

2.525

3.702

11.254

Barselsdagpenge, i alt   

5.837

10.251

5.996

12.191

34.276

Førtidspension, i alt   

37.983

81.458

33.693

91.357

244.490

- Førtidspension, grundbeløb   

35.375

75.632

31.626

83.691

226.324

- Førtidspension, lommepenge   

558

1.213

476

1059

3.307

- Førtidspension, børnetillæg   

1.064

1.763

839

2.703

6.369

- Førtidspension, personligt hjælp   

986

2.850

751

3.903

8.490

Alderspension, i alt   

70.540

110.049

75.090

140.629

396.308

- Alderspension, grundbeløb   

67.733

103.808

71.513

132.868

375.922

- Alderspension, lommepenge   

1.983

1.828

2.114

4.358

10.283

- Alderspension, børnetillæg   

42

91

..

..

193

- Alderspension, rådighedsbestemte tillæg   

374

2.767

1420

327

4.888

- Alderspension, personligt tillæg   

408

1555

-

3.059

5.022

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SOD002)


 

Krisecentre

Krisecentrene er midlertidige bosteder for kvinder eller mænd og deres børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende kriser i relation til familie eller samlivsforhold. Under opholdet modtager de rådgivning, omsorg eller anden form for hjælp.

Der er krisecentre i Nuuk, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

 

Familiecentre

Familiecentrene udøver en målrettet social indsats over for udsatte børn og familier. Opgaverne spænder fra familiebehandling, rådgivning, krisehjælp, supervision rådgivning m.m. Familiecentrene finansieres og drives af kommunerne. Der er etableret tilskudsordninger fra Selvstyret, der er medvirkende til at sikre driften af familiecentrene. Der er i dag familiecentre i Qaanaaq, Upernavik, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Maniitsoq, Tasiilaq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq.