Grønlands Statistiks uddannelsesopgørelser

Grønlands Statistik modtager oplysninger fra Uddannelsesstøtte-forvaltningen under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke (IKIIN) om personer, der modtager grønlandsk uddannelsesstøtte i forbindelse med et kompetencegivende uddannelsesforløb i eller udenfor Grønland. Data valideres i Grønlands Statistik og danner efterfølgende grundlag for den statistik, der offentliggøres på uddannelsesområdet. For en uddybende beskrivelse af data og metoder, henviser vi til de årlige statistikpublikationer fra Grønlands Statistik omkring uddannelse.

 

Grønlands Statistik vil fremadrettet kun opgøre uddannelsesstatistik efter UNESCO’s internationale standard ISCED2011. Det er dermed muligt at inddele de videregående uddannelser i korte erhvervsuddannelser, mellemlange uddannelser på bachelorniveau og lange uddannelser på kandidatniveau.

 

Grønlands Statistik har i 2016 revideret uddannelses­statistikken, hvorfor tal før denne dato kan afvige. De seneste tre års tal vil fremadrettet være foreløbige, mens tidligere års tal vil være endelige.

 

Grønlands Statistik har også i 2016 udvidet uddannelsesstatistikken, så det nu er muligt at se uddannelsesforløb inddelt efter de grønlandske uddannelsessteder fra 2003 til 2015.