Førskoleinstitutioner og folkeskolen

Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Naalakkersuisuts intentioner er med daginstitutions- og skoleområdet at skabe et helhedssyn i forhold til børns og unges liv gennem Meeqqerivitsialak (den gode daginstitution) og Atuarfitsialak (den gode skole).

 

Det grønlandske børnepasningssystem påhviler kommunalbestyrelserne at sikre det fornødne antal dagtilbud til børn under 15 år, der har behov for pasning eller socialpædagogiske fritidstilbud, herunder også tilbud af forebyggende karakter, som ikke dækker et egentligt behov for pasning. Kommunalbestyrelserne tilbyder endvidere alle førskolebørn aktiviteter, der fremmer intentionerne i forbindelse med forberedelse til Atuarfitsialak.

 

Daginstitutionerne for børn og unge oprettes og drives af kommunerne.

Der kan etableres en kommunal dagplejeordning i private hjem. Udgifterne til disse institutioner påhviler kommunerne, og der er tale om forældrebetaling for en plads i en daginstitution og dagplejeplads.