Forbrugerpriserne

Den årlige stigning i forbrugerpriserne fremgår af figur 9.1. Der er flere detaljer om forbrugerpriserne i tabel 7 og tabel 8.

 

Set over en længere periode følger prisstigningerne i Grønland udviklingen i Danmark meget tæt, som det fremgår af figur 9.2. Det skyldes naturligvis, at mange varer importeres derfra.

 

Figur 9.1. Årlig stigning i forbrugerprisindekset, pr. 1. januar

Kilde: Grønlands Statistik, http://stat.bank.gl/PRDPRISH

 

Figur 9.2. Årlig ændring i forbrugerpristallet for Danmark og Grønland

Kilde: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik

 

Byggeomkostningsindekset

Udviklingen i omkostningerne ved boligbyggeri og detaljer om byggeomkostningerne fremgår af tabel 9.