Faste bruttoinvesteringer

De faste bruttoinvesteringer består af residente producenters anskaffelser minus afhændelser af faste aktiver, der indgår som en del af erhvervenes kapitalapparat her i landet.

 

Af figur 5.1 fremgår hvordan investeringerne har udviklet sig fra 2005 til 2014. Særligt bemærkelsesværdigt er det her, at investeringerne i olie- og mineral-efterforskning er steget kraftigt, særligt i 2010 og 2011. Investeringer i olie- og mineralefterforskning har således været på 5.174 mio. kr. i 2011.

 

Figur 5.1. Faste bruttoinvesteringer 2005-2014, løbende priser

Anm.: Tallene for 2005 til 2012 er endelige tal, mens tallene for 2013 og 2014 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd09